FLORIDA CHAPTERS

FLORIDA CHAPTERS

FLORIDA STATE CHAPTER
Roddy Monsivais
State President
PO Box 668354
Miami, Florida 33166
Email: monsivais@aol.com
305-878-7453

 

MIAMI DADE CHAPTER
Jeff Mallow
Chapter President
PO Box 668354
Miami, Florida 33166

 

CENTRAL FLORIDA CHAPTER
Richard Roman
Chapter President
PO Box 2667
Orlando, FL 32802
321.303.0714

 

Menu